01 March 2015

Patentansökan 1130001-9

Anordning för öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörrar i byggnader med fot

1  Beskrivning av uppfinningen

1.1. Tekniskt område

Denna här uppfinning avser en anordning som vid sidan om hand, även möjliggör öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörrar i byggnader med fot.

1.2. Teknikens ståndpunkt

För att öppna, stänga, låsa och låsa upp dörrar i byggnader använder sig människan av sina händer. Genom att manipulera den befintliga mekanism så öppnas, stängs, låses och upplåses dörrarna. I praktiken kan man hitta en rad olika tekniska och design lösningar men de flesta av dessa lösningar har gemensamt följande:

 • En separat del för öppning och stängning i den gemensamma mekanism
 • En separat del för låsning och upplåsning i den gemensamma mekanism

Det befintliga systemet används i hela världen av människor från alla sociala kategorier, olika åldrar och naturligtvis av båda könen. Under åren har detta blivit allmänt accepterat och är nästan oersättlig i praktiken. Men trots detta i vissa specifika situationer som följande:

 • Uppkomst av olika smittsamma sjukdomar
 • Närvaro av olika former av smuts

och alla andra situationer när man ur olika anledningar ställer krav eller begär större och bättre hand hygien ser man vissa brister i detta system. Genom att röra ytan med händerna som andra människor rör vid öppnas vägen till överföring och spridning av olika bakterier, virus och alla sorters smuts. Dessa problem uppkommer i exempelvis följande situationer:

 • Vårdcentraler där patienter med olika hälsoproblem vistas
 • Sjukhus dit anhöriga och vänner kommer på besök
 • Offentliga toaletter i städer, transport terminaler och företag
 • Skolor, dagis och ålderdoms hem
 • Restauranger, kök och andra platser för tillagning av mat

I alla dessa exempel är problemen hög frekvens av människor och deras olika resistens mot olika smittor. Dessa problem kan även manifesteras som känslor av obehag och ibland även som ett hinder för människor med olika funktionshinder gällande deras händer.

Denna uppfinning möjliggör en fortsatt användning av den befintliga hand mekanism men adderar även möjlighet att manipulera systemet med fot.

Det är viktigt att betona att i praktiken så finns det även olika elektriska lösningar men de är inte grunden till förbättring genom denna uppfinning. De lösningarna är framför allt betydligt dyrare och användningen är försvårad och begränsad på de platser där vatten och avlopp finns på grund av gällande byggnormer. Vid sidan om de elektriska, finns även lösningar grundade på kemisk behandling av ytor men dessa måste upprepas på grund av begränsad tids verkan eftersom dem utsätts för slitage som fördyrar deras användning.

1.3. Problemlösning


Lösningen som är beskriven med denna uppfinning genom en mekanisk tillbyggnad eliminerar brister av det befintliga systemet genom att styra med dess del för öppning och stängning. Denna samma del används både för öppning och stängning, men även för att låsa och låsa upp dörrar. Alla funktioner från den redan befintliga hand mekanism bevaras och den angivna tillbyggnaden manipuleras med fot. 

1.4. Figurförteckning


 1. 001 - Perspektiv vy av dimensionerna i förhållande till människan och standard dörrar
 2. 002 - Perspektiv vy av dimensioner i förhållande till människan och standard dörrar, utan skydds hölje
 3. 003 - Perspektiv, annan vinkel, ”x-ray” vy
 4. 004 - Perspektiv, annan vinkel, ”x-ray” vy, utan skyddshölje
 5. 005 - Alla element från båda sidor av dörren i perspektiv
 6. 006 - Alla element från båda sidor av dörren i perspektiv, utan skyddshölje
 7. 007 - Alla element, annan vinkel, ”x-ray” vy
 8. 008 - Alla element, annan vinkel, ”x-ray” vy, utan skyddshölje
 9. 009 - Huvudbärare
 10. 010 - Huvudbärare, annan vinkel, ”x-ray” vy
 11. 011 – Bromsen
 12. 012 - Bromsen i huvudbäraren, ”x-ray” vy
 13. 013 – Pedal
 14. 014 – Pedal, annan vinkel, ”x-ray” vy
 15. 015 – Hylsor
 16. 016 – Hylsor, annan vinkel, ”x-ray” vy
 17. 017 – Skyddshölje
 18. 018 – Huvudbärare, pedal, hylsor, broms, skyddshölje, upplåst
 19. 019 - Huvudbärare, pedal, hylsor, broms, skyddshölje, upplåst, annan vinkel, ”x-ray” vy
 20. 020 - Huvudbärare, pedal, hylsor, broms, skyddshölje, låst
 21. 021 - Huvudbärare, pedal, hylsor, broms, skyddshölje, låst, annan vinkel, ”x-ray” vy
 22. 022 – Säkring i pedalen för höjdinställning
 23. 023 - Säkring i pedalen för höjdinställning, annan vinkel, ”x-ray” vy
 24. 024 – Rör
 25. 025 – Pedal, säkring för höjdinställning, en del av röret
 26. 026 - Pedal, säkring för höjdinställning, en del av röret, annan vinkel, ”x-ray” vy
 27. 027 – Styrhylsa
 28. 028 – Styrhylsa, annan vinkel, ”x-ray” vy
 29. 029 – Spiralfjäder
 30. 030 – Huvud
 31. 031 – Huvud, annan vinkel, ”x-ray” vy
 32. 032 – Huvud, spiralfjäder, styrhylsa, en del av röret, upplåst
 33. 033 - Huvud, spiralfjäder, styrhylsa, en del av röret, upplåst, annan vinkel, ”x-ray” vy
 34. 034 - Huvud, spiralfjäder, styrhylsa, en del av röret, dörrhandtag, låst
 35. 035 - Huvud, spiralfjäder, styrhylsa, en del av röret, dörrhandtag, låst, annan vinkel, ”x-ray” vy
 36. 036 – Skyddshölje
 37. 037 - Skyddshölje, ”x-ray” vy
 38. 038 – Säkerhetsnål
 39. 039 – Säkerhetsnål, annan vinkel
 40. 040 – Visning av användning av säkerhetsnål
 41. 041 - Visning av användning av säkerhetsnål, annan vinkel, ”x-ray” vy

1.5. Detaljbeskrivning av uppfinningen

Uppfinningen karakteriseras av fyra arbetskombinationer:

 1. Öppningen av dörren: Hela mekanismen befinner sig i neutralt läge (001 – 008, 018, 019). Genom tryck mot pedalen (013, 014) i riktningen mot golvet överförs kraften genom rören (024) som går igenom styrhylsan (027, 028) till huvud (030, 031) som med sin övre vals (030: A) trycker ner dörrhandtaget (032: A) och öppnar dörren. Under rörelsen ner, mekanismen genom hylsor (015, 016) glider över huvudbäraren (009, 010) och valsen (030: A) rullar runt om kring sin axel (030: B) och på så sätt förstörs inte dörrhandtagets yta (032: A). Samtidigt, komprimeras spiralfjädern (029). När dörren öppnas, måste man beroende på deras ”vänstra” eller ”högra” utförande dra den mot sig genom att använda den upphöjda kanten av pedalen (013: A) eller trycka ifrån sig pedalen i öppnings riktningen. Samtidigt genom att släppa trycket mot golvet återställer spiralfjädern (029) hela mekanismen i sin ursprungliga neutrala läge (001 – 008, 018, 019).
Om dörren öppnas med hand står hela mekanismen stilla och vilar på spiralfjädern     (029).

 1. Stängning av dörren: Stängning av dörren är en reversibel process från öppningen – dörren måste först tryckas ifrån sig eller dras mot sig beroende på deras ”vänster” eller ”höger” utförande, trycka på pedalen (013, 014) mot golvet och sen lyfta foten så att dörrhandtaget (032: A) stänger dörren när den kommer till sin slutgiltiga position.
Om dörren stängs med hand står hela mekanismen stilla och vilar på spiralfjädern (029).

 1. Låsning av dörren: Från neutral läge (001 – 008, 018, 019) genom att dra pedalen (013, 014) med foten uppåt från golvet, trycker hylsorna (015, 016) tanden på bromsen (011: A). Detta resulterar i rörelse av den stål bladfjäder (011: B) som är inmonterad i huvudbärare (012) och med dess förflyttning bak. Hela mekanismen [alla element är redan beskrivna vid öppning av dörren] förflyttas uppåt tills momentet när hylsorna (015, 016) passerar bromstanden (011: A). I det moment återgår stål bladfjädern (011: B) till sitt ursprungsläge och mekanismens huvud (030, 031) kommer till sin översta position (034, 035) när ”nedre” valsen (030: C) från nedre sidan blockerar öppning av dörrhandtaget (034: A). I detta ögonblick är hela mekanismen låst och vilar (020, 021) och foten kan dras tillbaka. Efter detta, öppning av dörren både med hand eller fot från båda sidor är inte längre möjligt. Förflytandet av mekanismen mot golvet är spärrad med bromstanden (011: A) och öppningen av dörrhandtaget blockeras med nedre valsen (030: C) på mekanismens huvud (034, 035). Mellanrummet mellan övre (030: A) och nedre (030: C) vals på mekanismens huvud (030, 031) bestämmer den totala längden av förflytandet av hela mekanismen och dess övergång från upplåst (001 – 008, 018, 019) till låst (020, 021) läge. Vid låsning är det nödvändigt att skydda skor och fötter med skyddet (017) av material som är mjukare än metall pedalen (013, 014).
Om dörren låses med hand står hela mekanismen stilla och vilar på spiralfjädern (029).

 1. Upplåsning av dörren: Upplåsningen går igenom tryckning av pedalen på bromsen (011: C) med foten i dörrens riktning. Detta resulterar i rörelse av stål bladfjädern (011: B) bakåt och förflyttningen av bromstanden (011: A) bak i huvudbäraren (009, 010). Genom gravitation dras mekanismen av sin egen vikt och glider från låst läge (020, 021) till den ursprungliga neutrala läge (001 – 008, 018, 019). Samtidigt, slutar nedre valsen (030: C) på mekanism huvudet (030, 031) att blockera dörrhandtaget (034, 035) och återgår till sitt ursprungliga neutrala läge (001 - 008, 032, 033).
Om dörren låses upp med hand står hela mekanismen stilla och vilar på spiralfjädern (029).

Uppfinningen består av två sidor:

 1. Sidan som kan låsas: På denna sidan befinner sig huvudbäraren (009, 010) var i botten är punktsvetsad (012: A) bromsen (011) och på vilken det är möjligt att ställa in hela mekanismen i det läge som gör det möjligt att blockera öppning från andra sidan (020, 021). På denna sidan befinner sig dessutom mekanismens huvud (030, 031) som har två valsar (030: A, 030: C) och två axlar (030: B, 030: D). Nedre vals (030: C) måste som övre vals (030: A) kunna rotera runt sin axel (030: D) - anledning till detta är att vid hand eller fot öppning från andra sidan, beroende på utseende av det befintliga dörrhandtaget (032: A), kan det förekomma kontakt mellan dem två ytorna (030: C). Om valsen inte kunnat rotera runt sin axel (030: D) skulle detta resultera i glidningen av dörrhandtaget (032: A) över valsen (030: C) vilket hade medfört dess skada. I det läge där dörren är blockerad (020, 021) är möjlighet till rotation av valsen (030: C) runt sin axel (030: D) en neutral funktion som i det moment befinner sig i viloläge.
 2. Sidan som inte är möjlig att låsa: På den sidan av huvudbäraren (009, 010) finns det inte någon broms (011) och på den är det inte möjligt att ställa in hela mekanismen i det läge som blockerar öppning från andra sidan (020, 021) och huvudet av mekanismen har inte den andra ”nedre” vals och andra ”nedre” axel (003 - 008). Från denna sidan har skyddshöljet (036, 037) öppning (037: A) för passage av säkerhetsnålen (038, 039, 041).  

Montering:

Skruvar: Huvudbärare (009, 010), styrhylsa (027, 028) och skyddshölje (036, 037), skruvas fast med skruvar genom deras monteringshål på dörrar. Skruvarna till  huvudbäraren (009, 010) och styrhylsan (027, 028) går genom hela dörren och skruvas fast med muttrar på motsatta sidor när dem passerar respektive element. Skyddshölje (036, 037) kan även (001, 003, 005, 007) men behöver inte (002, 004, 006, 008) monteras och beroende på dörr typen kan man skruva den med separata skruvar på båda sidor så att man inte behöver borra hål genom hela dörren.

Extra öppningar: I dörren bör det finnas öppning på den plats där det i nödsituationer kan dras igenom säkerhetsnålen (038, 039) som kan dra av bromsen (011) så att dörren kan öppnas från utsidan (040, 041).

Höjdreglering: Beroende på dörrtyper, kan det finnas behov av att längden på det befintliga röret (024) ökas eller minskas. Det regleras genom borrning av hål på röret (024) vid montering av den hela mekanismen (005 - 008) och dess fixering med en säkring (022, 023) i form av en skruv och en mutter eller i form av en nit.

Andra funktioner:

Huvudbäraren (009, 010) har i sin konstruktion en stor öppning (009: A) som omöjliggör behållning av smuts på den ytan.

Huvudbäraren (009, 010) har i sin konstruktion en stor metallskydds yta (009: B) som förhindrar skada och slitage av dörrar med skor.

Noteringar:

Anordningen kan vid behov distribueras utan dem delar som blockerar öppningen (011, 012, 030: C, 030: D, 038, 039) om det på monteringsplatsen inte begärs möjlighet att låsa dörren.

2  Patentkrav

 1. Anordningen som vid sidan om hand, även möjliggör öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörrar i byggnader med fot kännetecknad av mekanism (006, 008) som använder det befintliga dörrhandtaget (032: A, 034: A) till öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörren. När pedalen (013, 014) trycks med foten överför tillhörande element (024, 030) denna rörelse till dörrhandtaget där det tillsammans med den inbyggda delen till blockad (012) resulterar i öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörren.
 2. Anordningen enligt patentkrav 1. kännetecknad av element (030, 031) för rörelse av dörrhandtag (032: A, 034: A) sammansatt av kropp (030: E), två axlar (030: B, 030: D) och två roterande valsar (030: A, 030: C).
 3. Anordningen enligt patentkrav 1. kännetecknad av element (011) för blockering (020, 021) av öppning av dörren sammansatt av kroppen (011: E), tanden för blockad (011: A), stål bladfjädern (011: B) och pedalen (011: C) för att häva upp blockad.
 4. Anordningen enligt patentkrav 1. kännetecknad av element för fixering av hela mekanismen (009, 010) som tillsammans med styrhylsan (027, 028) möjliggör riktad rörelsen av pedalen (013, 014), röret (024) och mekanismens huvud (030, 031).
 5. Anordningen enligt patentkrav 1. kännetecknad av element (038, 039) för att häva upp blockaden i nödsituationer (040, 041).

3  Sammandrag

Anordning som vid sidan om hand, även möjliggör öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörrar i byggnader med fot. Mekanismen (006, 008) använder det befintliga dörrhandtaget (032: A, 034: A) för öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörrar. Genom att trycka pedalen (013, 014) med foten överför dem tillhörande elementen (024, 030) denna rörelsen till dörrhandtaget där den tillsammans med den inbyggda delen för blockad (012) resulterar i öppning, stängning, låsning och upplåsning av dörren

RITNINGAR:

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

Copyright: Tito Lukic

No comments:

Post a Comment